Dispecer centru de alarma


CURS DISPECER  CENTRU DE ALARMA

 
Definirea ocupatiei

• este persoana care urmareste permanent informatiile primite de la sistemele tehnice de semnalizare si avertizare efractie/incendiu, le analizeaza si raporteaza în functie de tipul evenimentului, de protocolul încheiat cu beneficiarul si functie de prevederile legale în domeniu.
• este angajat în firma ce ofera servicii de dispecerizare.

Obiectivele cursului

  La finalul cursului absolventii trebuie sa dobândeasca cunostintele, deprinderile si abilitatile necesare pentru a asigura îndeplinirea urmatoarelor obiective generale:

  a) sa aplice normele de sanatate si securitate în munca
  b) sa aplice normele de protectie a mediului
  c) sa mentina relatii de munca eficace
  d) sa verifice starea de functionare a echipamentelor de monitorizare
  e) sa identifice situatiile în care sunt necesare interventiile la obiectivul monitorizat
  f) sa coordoneze actiunile echipajelor mobile
  g) sa întocmeasca raportul sinteza pentru tura încheiata

  Ocupatia Dispecer centru de alarma este practicata în cadrul societatilor specializate de paza si protectie/companiilor de securitate . Societatile specializate de paza si protectie/ companiile de securitate sunt societati comerciale private care se constituie si functioneaza potrivit legislatiei comerciale si prevederilor legislatiei specifice, având ca obiect de activitate: servicii de paza/securitate a obiectivelor, bunurilor sau valorilor, servicii de paza/securitate a transporturilor de bunuri si valori si protectia persoanelor.

  Competente specifice:

  • Verificarea starii de functionare a echipamentelor de monitorizare ;
  • Identificarea situatiilor în care sunt necesare interventiile la obiectivul monitorizat ;
  • Coordonarea actiunii echipajelor mobile;
  • Întocmirea raportului sinteza pentru tura încheiata.


  Taxa cursului

  280 RON

  Locuri de desfasurare a pregatirii

  Pregatirea teoretica se va face cu ajutorul mijloacelor de instruire specifice, tehnologiilor didactice moderne existente in cadrul Fundatiei, sala de curs, etaj 3, camera 272 si etaj 2, camera 170 din str. Walter Maracineanu nr. 1-3, , sector 1, Bucuresti.

  Durata cursului

  72 de ore:

  • pregatire teoretica: 32 de ore;
  • pregatire practica (activitati practice în dispecerat): 40 de ore.

  Conditii de acces:

  • persoane cu cetatenia româna sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
  • minim studii medii;
  • certificat medical din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa si apta din punct de vedere psihic;
  • sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savârsite cu intentie.


  ATENTIE!!! Cerinte obligatorii, potrivit H.G. nr. 301/2012 ! Pentru avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, solicitantul trebuie sa depuna la I.J.P/DGPMB competent teritorial, documentatia prin care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 93 alin. (1) din anexa H.G. nr. 301/2012, respectiv sa faca dovada ca are angajati si avizati dispeceri centru de alarma pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului.

   

 

click pentru marireclick pentru marire

    

 copyright 2004 FUNDATIA UMANITARA UNIVERSCULT