Ingijitoare batrani la domiciliu


CURS INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU

 
Definirea ocupatiei de ingrijitoare batrani la domiciliu

Ingrijitoare batrani la domiciliu ofera servicii de ingrijire personala la domiciliul , batrani.

Cerinte pentru inscrierea la curs

•  Invatamantul gimnazial

•  Sanatate fizica si psihica dovedite de certificat medical

•  Integritate sociala (fara antecedente penale) dovedita prin cazier

•  Aptitudini: tact, spirit de observatie, inteligenta, memorie, capacitate de organizare eficienta a timpului si flexibilitate

Aspecte afectiv-emotionale: stabilitate emotionala, echilibru afectiv, incredere in sine, prezenta de spirit;

Aspecte privind mediul familial: fara probleme traumatizante psihic, armonie, echilibru afectiv;

Nu se accepta persoane cu:

Infirmitati fizice, alcoolism, tabagism, dereglari fiziologice ale sistemului nervos, toate formele de psihoze, psihopatii.

Inscrierea la curs

Se face pe baza cererii candidatului, a contractului si a documentelor care atesta indeplinirea cerintelor conform legilor in vigoare.

Taxa cursului

250 RON

Organizarea cursului

Desfasurarea orelor de teorie si instruire practica este asigurata de personal de specialitate, in colaborare cu Directiile Generale de Asistenta Sociala din cadrul Primariilor de Sector, Spitalul de Bolnavi Cronici "Sfantul Luca, Leaganul de copii Sf. Ecaterina, si Biroul de asistenta pentru pesoane varsnice.

Durata cursului

Cursul se desfasoara pe o perioada de 10 saptamani, 2 zile/saptamana teorie (6 ore/zi) si 3 zile instruire practica  ( 8 ore/zi).

Evaluare finala si certificare

Conform cu:

Hotarirea Guvernului nr. 522 din 8 mai 2003  pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  Ordonantei Guvernuluinr. 129/2000 ,privind formarea profesionala a adultilor.

Hotarirea Guvernului nr.1829 din 28 octombrie 2004 ,pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.129/2000,privind formarea profesionala a adultilor aprobate prin Hotarirea Guvernului nr.522/2003.

Evaluarea finala se va face prin acordarea de note de catre o comisie de verificare, pe baza unui test (scris si oral) de cunostinte teoretice generale si a unei lucrari practice executate de cursant.
Pentru obtinerea certificatului de perfectionare, cursantul trebuie sa obtina, la aceasta evaluare media minima 5 (cinci) la proba teoretica si minim 6 (sase) la proba practica.

Certificatele vor fi eliberate de Fundatia Umanitara Universcult, pe baza procesuluii verbal de examinare.

Beneficiari ai cusului:

- salariati ai biroului de asistenta pentru pesoane varstnice din cadrul primariilor, prin conventie incheata cu Fundatia UNIVERSCULT

- someri, prin incheiere de conventii cu AMOFM (Agentia Municipala de Ocuparea Fortei de Munca), care la terminarea cusului pot fi incadrati de catre    Fundatia UNIVERSCULT, in cadrul societatilor private, familiilor si consiliilor locale sau primarii.

Numarul somerilor incadrati incepand cu anul 2000 pana in prezent este de 200.

 

click pentru marireclick pentru marire

    

 copyright 2004 FUNDATIA UMANITARA UNIVERSCULT