Cursuri calificare profesionala
       

 

CURS AGENT DE SECURITATE

Curs de formare profesionala pentru Agent de Securitate, ocupatia COR (516901).


 detalii curs

  Definirea ocupatiei

  Obiectivele cursului

  Inscrierea la curs

  Taxa cursului 
 


AGENT DE SECURITATE

  Locuri de desfasurare a pregatirii

  Durata cursului

  Examenul de absolvire

  Documentatie inscriere 

CURS DE SPECIALIZARE   MANAGER DE SECURITATE

Curs de specializare ocupatia Manager de securitate, Cod COR (121306) .


 detalii curs

  Definirea ocupatiei

  Obiectivele cursului

  Inscrierea la curs

  Taxa cursului 
 


MANAGER DE SECURITATE

  Locuri de desfasurare a pregatirii

  Durata cursului

  Examenul de absolvire

  Documentatie inscriere 

CURS DISPECER CENTRU DE ALARMA

Curs de formare profesionala pentru dispecer centru de alarma, cod COR (541408).


 detalii curs

  Definirea ocupatiei

  Obiectivele cursului

  Inscrierea la curs

  Taxa cursului 
 


DISPECER CENTRU DE ALARMA

  Locuri de desfasurare a pregatirii

  Durata cursului

  Examenul de absolvire

  Documentatie inscriere 

AGENT DE INSOTIRE SI GARDARE PERSOANE FIZICE SI VALORI

Curs de perfectionare pentru Agent de Protectie Insotire si Gardare Persoane Fizice si Valori, ocupatia COR (516902).


 detalii curs

  Definirea ocupatiei

  Obiectivele cursului

  Inscrierea la curs

  Taxa cursului 
 


AGENT GARDARE PERS.FIZICE/VALORI

  Locuri de desfasurare a pregatirii

  Durata cursului

  Examenul de absolvire

  Documentatie inscriere 

CURS INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU

Curs de formare profesionala pentru Ingrijitoare Batrani la Domiciliu, ocupatia COR (513301).


 detalii curs

  Definirea ocupatiei

  Cerinte pentru inscriere

  Inscrierea la curs

  Taxa cursului 
 


INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU

  Organizarea cursului

  Durata cursului

  Evaluarea finala

  Documentatie inscriere 

CURS DE PERFECTIONARE ASISTENT SOCIAL
nivel mediu

Curs de perfectionare pentru Asistent Social nivel mediu, ocupatia COR (346001).


 detalii curs

  Definirea ocupatiei

  Cerinte pentru inscriere

  Inscrierea la curs

  Taxa cursului 
 


ASISTENT SOCIAL NIVEL MEDIU

  Locuri de desfasurare a pregatirii

  Durata cursului

  Evaluarea

  Documentatie inscriere

copyright 2004 FUNDATIA UMANITARA UNIVERSCULT